Pretražite stranicu

Prof. dr. sc. Ranko Bilić dr. med, specijalist ortoped

 • Prof. dr. sc. Ranko Bilić rođen je 18. srpnja 1951. godine u Splitu. Osnovnu školu završio je u Splitu. Godine 1970. položio je završni ispit i maturirao u IV gimnaziji u Zagrebu. U rujnu 1970. godine upisao je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Kao student bavio se stručno-znanstvenom aktivnošću. Samostalno i u suradnji izradio je više radova iz funkcionalne adaptacije kosti i biomehanike lokomotornog sustava. 8. srpnja 1975. godine završio je studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dok je 15. srpnja 1975. godine promoviran u zvanje liječnika.
 • Nakon obveznog liječničkog staža, 1977. godine zapošljava se u Klinici za ortopediju gdje započinje specijalizaciju iz ortopedije. 1980. godine postaje specijalist ortoped te nastavlja rad u u Klinici za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb.
 • Magistarski rad pod naslovom “Morfološke značajke čunjaste kosti u funkcionalnoj prilagodbi stopala na mehaničko opterećenje” obranio je 19. travnja 1978. godine i postao magistar bioloških znanosti iz područja biomedicine. 20. lipnja 1983. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom “Aseptička nekroza polumjesečaste kosti ručja u svjetlu biomehaničkog zbivanja unutar ručnog zgloba i šake” te je iste godine promoviran na akademski stupanj doktora medicinskih znanosti.
 • Od 1977. godine aktivno sudjeluje u vježbama, kliničkim vizitama i kliničkim sastancima, a od 1979. godine samostalno vodi vježbe u okviru dodiplomske nastave za studente medicine. Od 1983. godine u okviru turnusa iz ortopedije drži predavanja pod naslovom “Osnovne patološke promjene šake i lakta” te obavlja i ostale nastavne obveze.
 • Pomoćnik je voditelja poslijediplomske nastave iz ortopedije od 1983. godine do rujna 2004. godine, kada je od strane Katedre za ortopediju izabran za voditelja poslijediplomske nastave iz ortopedije.
 • U travnju 1985. godine Savjet Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabire ga u znanstveno-nastavno zvanje docent.
 • U travnju 1987. godine Znanstveno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabire ga u zvanje znanstvenog suradnika.
 • U rujnu 1987. godine Savjet Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabire ga u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor.
 • U listopadu 1998. godine reizabran je od strane Savjeta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor. U listopadu 2003. godine ponovo je reizabran od strane Savjeta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno – nastavno zvanje izvanredni profesor.
 • 14. prosinca 2004. godine od strane Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik.
 • Od 2004. godine redoviti je član komisije za specijalistički ispit iz Ortopedije Ministarstva zdravstva i socijelne skrbi Republike Hrvatske. U okviru KBC-a u Zagrebu, od 1994. godine do danas obavlja dužnost šefa Rekonstruktivno-traumatološkog odjela Klinike za ortopediju.
 • Obzirom na njegove aktivnosti unutar traumatološke struke, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske dodijelilo mu je 11. svibnja 2005. godine status uže specijalnosti iz traumatologije lokomotornog sustava.

Stručna usavršavanja

 • Tijekom svoga ortopedskog staža u više navrata boravio je na stručnim usavršavanjima i različitim ortopedskim i traumatološkim ustanovama izvan zemlje: Instituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italija, Nuffield Ortopaedic Center, Oxford, Engleska, Georgtown University Hospital, Washington, SAD, Berufsgenossen – schafliche Unfallklinik, Tubingen, Njemačka, znanstveno – studijsko putovanje tijekom kojeg je boravio i radio u pet ortopedskih bolnica u Kanadi itd. Stručna usavršavanja obavio je na više tečajeva u i izvan zemlje, od kojih izdvajamo:
  • tečaj iz artroplastike kuka u Wrightingtonu, Engleska
  • Course in Clinical Research Methods u Zagrebu
  • 5. International hand surgery course u Ljubljani
  • III jugoslavenski AO tečaj u Ljubljani
  • 1. internacionalni AO tečaj za osteosintezu u području šake, održan u Oberhausenu, Njemačka
  • IV jugoslavenski AO tečaj u Rovinju (instruktor i pozvani predavač)
  • 2. jugoslavenski napredni tečaj osteosinteze u Dubrovniku (instruktor i pozvani predavač)
  • 2. internacionalni AO tečaj osteosinteze u području šake u Oberhausenu, Njemačka (instruktor i pozvani predavač)
  • 3. internacionalni AO tečaj osteosinteze u području šake u Oberhausenu, Njemačka (instruktor i pozvani predavač)
  • 4. internacionalni AO tečaj osteosinteze u području šake u Oberhausenu, Njemačka (instruktor i pozvani predavač)
  • 2. kongres EFORT-a (European Federation of Orthopaedics and Traumatology) u Münchenu, Njemačka (pozvani predavač)
  • Tečaj osteosinteze – operacijsko liječenje u koštano-zglobnoj kirurgiji u Zagrebu (instruktor i pozvani predavač)
  • stručni sastanak „Skup u spomen na Božidara Špišića” gdje je održao predavanje pod naslovom: Hitna stanja u ortopediji gornjeg ekstremiteta (pozvani predavač) itd.

Održana predavanja

 • Bio je pozvan kao predavač na ukupno 22 znanstvena predavanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Ispred Klinike za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC, Zagreb, organizirao je i vodio tečaj o prijelomima radijusa u tipičnoj zoni i planiranju korektivnih osteotomija pomoću kompjutera. Vodio je i završio veći broj znanstveno istraživačkih projekata, a trenutno je aktivan u dva projekta. Sudjelovao je u organizaciji dvadesetak stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Od 1973. godine bio je i jest član uredničkih odbora i recenzent pet različitih medicinskih časopisa, među kojima je bio osam godina u Uredničkom odboru časopisa “Croatian Medical Journal”, koji se citira u Carrent Conntens. Član je sljedećih znanstvenih i stručnih društava:
  1. HRVATSKOG DRUŠTVA ZA BIOMEHANIKU HLZ-A OD 1973. GODINE, ČIJI JE TAJNIK OD 1977. GODINE.
  2. HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA OD 1975. GODINE.
  3. HRVATSKOG ORTOPEDSKOG DRUŠTVA HLZ-A OD 1991. GODINE.
  4. HRVATSKOG DRUŠTVA ZA MEDICINSKA VJEŠTAČENJA HLZ-A, ČIJI JE BIO PREDSJEDNIK OD 1996. DO 2005. GODINE. SADA JE ČLAN UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA.
  5. HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE OD 1996. GODINE
  6. HRVATSKOG UDRUŽENJA ORTOPEDA I TRAUMATOLOGA OD 1991. GODINE.
  7. HRVATSKOG DRUŠTVA ZA MEDICINSKU I BIOLOŠKU TEHNIKU OD 1992. GODINE
  8. SICOT-A (SOCIETE INTERNATIONALE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET DE TRAUAMTOLOGIE) OD 1994. GODINE.
  9. EFORT-A (EUROPEAN FEDERATION OF ORTHOPAEDICS END TRAUMATOLOGY) OD 1995. GODINE
  10. AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE OD 1998. GODINE.
 • Prijavio je jedan patent: Bilić, R., Zdravković, V., Grozdanić, M., Špelić, I.: Uređaj za translatorno i rotaciono pomicanje osteotomiranih kostiju kod krivog sraštavanja. Patent P 355/90, CPZ Poduzeće Centar za unapređenje produktivnosti, Zagreb, Kriška ul. 11, od 16.2.1990.
 • Prof. dr. sc. Ranko Bilić pročelnik je odjela za rekonstruktivnu kirurgiju Klinike za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, koju dužnost obnaša od 1994. godine. Uveo je brojne nove operacijske zahvate po prvi puta u Kliniku za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC-a u Zagrebu.
 • Bio je mentor pri izradi ukupno 10 magistarskih radova i doktorskih disertacija mlađim liječnicima različitih medicinskih struka., te mentor ukupno 18 diplomskih radnji studentima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • Od 1995.-1997. godine vodio je nastavu iz ortopedije ispred Katedre za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Medicinskom fakultetu u Splitu.
 • Redovito sudjeluje kao predavač na doktorskom poslijediplomskom studiju iz Kirurgije šake, te povremeno sudjeluje kao predavač na poslijediplomskoj nastavi iz kirurgije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Također povremeno sudjeluje kao predavač u kontinuiranoj poslijediplomskoj nastavi raznih specijalnosti u okviru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U dva navrata, 1988. i 1990. godine, pozvan je kao predavač u okviru poslijediplomske nastave Medicinskog fakulteta u Essenu, Njemačka. Od 1997. godine stalni je predavač i sudjeluje u organizaciji „Tečaja trajnog usavršavanja kandidata za sudske vještake medicinske struke u parničkom postupku“, koji je do 2002. godine organizirao Medicinski fakultet u Zagrebu i Hrvatski liječnički zbor, a od 2002. godine Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za medicinsko vještačenje HLZ-a i Hrvatska liječnička komora.. Stalni je sudski vještak iz ortopedije i traumatologije od 1986. godine.

Stručno i znanstveno djelovanje

 • Objavio je ukupno 163 rada od kojih su 13 objavljeni u časopisima zastupljenim u Current Contens-u, 14 u SCI-Expanded, Medline, Scopus, PsycInfo itd. Ukupno je objavio 18 nastavnih tekstova koji se koriste u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi medicinskih fakulteta kao i nekih drugih fakulteta u Hrvatskoj.
 • Područje njegovog stručnog i znanstvenog djelovanja je opća ortopedija, a subspecijalizirao je na brojnim specijalizacijama ortopedsku problematiku gornjeg ekstremiteta, te brojne probleme vezane uz liječenje bolesti i ozljeda napose u području ručnoga zgloba, šake i lakta. Njegov znanstveni i stručni doprinos ogleda se u trodimenzionalnom rješavanju ozlijeđenih dijelova skeleta, pa sukladno tome i kreiranju vlastite trodimenzionalne metode prijeoperacijskog planiranja uz pomoć računala (BIZCAD metoda) u liječenju deformiranih i kostiju koje su nakon prijeloma zarasle u lošem položaju. Tu metodu danas koriste brojni vrhunski ortopedi u Europi i svijetu. Primjenom suvremenih spoznaja u radu s računalima razvija vlastitu metodu za određivanje dužine lakatne kosti. Sukladno navedenoj metodi, kreira i u svakodnevnu praksu uvodi kompjutorom asistirano planiranja – CAPP metodu. Znanstveno dokazuje i primjenjuje u svom stručnom radu uporabu komprimirane spongioze u liječenju pseudartroze skafoidne kosti, problema napose značajnog u osoba mlađe i srednje životne dobi, koji se često javlja ne samo kao medicinski već i kao socijalni i ekonomski problem pacijenata navedene dobne skupine. Znanstvenim i stručnim radom dokazuje vrijednost uspješne primjene koštanog morfogenetskog proteina (BMP) u liječenju pseudartroze skafoidne kosti i općenito bržeg i sigurnijeg cijeljenja prijelomnih koštanih ulomaka. Unapređuje operacijsko liječenje prijeloma, napose u području gornjih ekstremiteta primjenom samoresorbirajućih pinova i šupljih samozatezajućih vijaka koji se implantiraju ispod nivoa ruba kosti ili zglobne hrskavice i zato se ne trebaju vaditi iz tijela.
Naruči se

KontaktOstavite svoje podatke i kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku

Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila i/ili kontakt broja u svrhu naručivanja na pregled.

Top