Pretražite stranicu

Liječenje bolesti šake i lakta

Funkcija šake je da omogućava osjet i ima sposobnost pokretanja zglobova prstiju, ručnoga zgloba, rotacije podlaktice te lakta i ramena. Ramena ruku i šaku postavljaju u najbolji položaj za obavljanje funkcije. Brojni živci nam omogućavaju osjet, dok nam pokrete omogućavaju zglobovi, tetive i mišići. Pri pokretu svakoga zgloba važnu ulogu imaju brojne i različite vezivne strukture. Kada se pojave određeni simptomi, kada dođe do ozljede ili je smanjena/poremećena funkcija bilo kojeg od anatomskih elemenata šake i ruke, a simptomi ubrzo ne prolaze sami od sebe i funkcija šake se ne poboljša, neophodno je javiti se liječniku specijalistu za šaku koji treba postaviti preciznu dijagnozu i provesti liječenje. Liječenje bolesti šake i lakta može biti ne operacijsko i operacijsko.

Liječenje bolesti šake i lakta može biti ne operacijsko i operacijsko.

Kako pri svakom liječenju, tako i pri liječenju bolesne šake i ruke na prvom mjestu je sigurnost pacijenta. Dakle, ne liječimo bolesnu šaku i ruku, već liječimo bolesnog čovjeka educirajući ga o njegovoj bolesti, ukazujući mu na mogućnosti liječenja. Motiviramo ga da sudjeluje u liječenju i drži se uputa, ukazujemo na mogućnosti alternativa,  pomažemo mu psihološki u slučaju da bolest nije ili nije u cijelosti moguće izliječiti itd.

Svaki posjet specijalistu za šaku i ruku ne završava operacijskim liječenjem

Operacijsko liječenje nije uvijek neophodno i ono ima manje ili veće rizike. Stoga na ortopedskom odjelu Poliklinike Bilić Vision dobra je praksa da se uvijek, kada to ima smisla i kada se očekuje uspješan rezultat liječenja, najprije provodi ne operacijsko liječenje. Tek ako liječenje bez operacije ne daje dovoljno dobre rezultate, pribjegava se operacijskom liječenju. Naravno da postoje iznimke ovoga principa, odnosno bolesti i ozlijede koje je neophodno i medicinski opravdano odmah liječiti operacijski. Uobičajeno je da predložim vrstu liječenja, a konačnu odluku o vrsti liječenja donosim zajedno s pacijentom. To ovisi o brojnim medicinskim faktorima, vrsti i stadiju bolesti, životnim navikama, profesionalnim, sportskim i ostalim obvezama te potrebama i očekivanjima pacijenta. Sve detaljno objasnim i obrazložim pacijentu, nakon postavljanja definitivne dijagnoze.

Svaki posjet specijalistu za šaku i ruku ne završava operacijskim liječenjem

Timski rad

Za sigurnost pacijenta je potreban angažman cijelog tima koji sačinjavaju pacijent, doktor ili doktori, medicinska sestra ili tehničar, fizioterapeut, ostalo medicinsko te po potrebi ne medicinsko osoblje i na kraju uspješna procedura liječenja, bez ili operacijom. Za krajnji uspjeh liječenja neophodna je odlična suradnja svih članova tima. Pacijent treba znati, razumjeti i učiniti niz stvari kako bi postao uspješan član tog tima. Najprije treba uz pomoć liječnika dobro upoznati svoju bolest, postavljati pitanja i tražiti pojašnjenja dok nije siguran da dovoljno zna i razumije svoju bolest, proces liječenja. Posebno je važno, da tijekom razgovora sazna koja realna očekivanja može imati predloženim liječenjem. U tom smislu dobro je na pregled povesti i u proces liječenja uključiti člana obitelji ili prijatelja. To se pokazalo vrlo korisnim u svih, a posebno u starijih pacijenata.

Poliklinika BIlić Vision

Edukacija pacijenta

Poznato je da je za uspješan rezultat bilo koje vrste liječenja neophodno dodatno educirati pacijenta o važnim faktorima koji izravno ili neizravno utječu na krajnji rezultat liječenja. U Poliklinici Bilić Vision posebnu pažnju pridajemo takvoj edukaciji. Po potrebi educiramo pacijente o različitim faktorima zdravlja sustava za pokretanje, održavanju zdravih kostiju, tetiva, mišića itd. Zatim,  korisnim prehrambenim navikama, mogućnošću održavanja zdravih kostiju i općenito sustava za pokretanje tijekom svake životne dobi. Ističemo i važnost i načine redovitog vježbanja, kao i povećanja nivoa mikrocirkulacije. Mikrocirkulacija je važan faktor cjelokupnog zdravlja, posebno sustava za pokretanje. Educiramo pacijente i o negativnim učincima pušenja na zdravlje općenito, posebno sustava za pokretanje. Važno je istaknuti i utjecaj prekomjerne tjelesne težine, osobito u djetinjstvu, na cjelokupno zdravlje, posebno sustava za pokretanje, potrebi konzumacije vitamina i minerala, naročito onih važnih za sustav za pokretanje itd.

za uspješan rezultat bilo koje vrste liječenja neophodno dodatno educirati pacijenta o važnim faktorima koji izravno ili neizravno utječu na krajnji rezultat liječenja.

Prije i nakon nekih operacijskih zahvata ili tijekom cijeljenja kosti nakon prijeloma, a koji se liječe bez ili operacijom, posebnu pažnju pridajemo edukaciji pacijenta u smislu što ne smije konzumirati u tom periodu i koji je optimalni način življenja i ponašanju u tom delikatnom životnom periodu.

Edukacija na sprečavanju recidiva (povratka bolesti, oštećenja različitih tkiva, kompresijskih sindroma živaca itd.)

Mnogi pacijenti nisu svjesni da se pojedine bolesti, sindromi prenaprezanja koji uzrokuju oštećenja različitih tkiva, lomovi, kompresijski sindromi živaca itd., nakon završenog liječenja, mogu ponovo pojaviti. Mnogi ne znaju da se ponovne pojave bolesti itd. mogu spriječiti (prevenirati) i da je za to potrebno određeno znanje. Danas je poznato da je prevencijom  moguće smanjiti i pojavnost tumora. O svemu tome također educiramo naše pacijente u Poliklinici Bilić Vision.

Prilagodba cijena usluga liječenja u Poliklinici Bilić Vision

Školovanje liječnika za subspecijalistička znanja i vještine potrebne za kirurgiju šake i ruke neobično je vremenski i financijski zahtjevno. U namjeri da se prilagodimo današnjoj gospodarskoj situaciji i lošem stanju u kojem se Hrvatska i njeni građani nalaze, prilagodili smo cijene ne operacijskog i operacijskog liječenja. Jednaki ili slični zahvati u EU skuplji su 2-5 puta, a u SAD-u čak i više. Zahvaljujući visokom nivou znanja i vještina subspecijalista koji rade u Poliklinici Bilić Vision te vrhunskim uvjetima koji postoje u Poliklinici, rezultati liječenja naših pacijenata su u prosjeku jednaki ili bolji od onih koji se postižu u najboljim ustanovama EU i SAD-a u kojima se posebno njeguje kirurgija šake i ruke, a kojih nema mnogo i to baš zbog razloga navedenog na početku ovoga odlomka.

Prilagodba cijena usluga liječenja u Poliklinici Bilić Vision

Važno je napomenuti da prilagodba cijena nije napravljena na račun kvalitete usluge liječenja, nego zbog toga da bi naše medicinske usluge bile dostupne što većem broju  pacijenata iz Hrvatske i regije.

Na odjelu Poliklinike Bilić Vision za ortopediju radi prof. dr. sc. Ranko Bilić, subspecijalist za područje šake i ruke koji ima više od 35 godina iskustva u dijagnosticiranju i liječenju svih bolesti, sindroma, prijeloma i tumora šake i ruke. Javite nam se i informirajte se o vašim bolovima u području šake i ruke. Naručite se na pregled kod prof. Bilića putem online forme ili pozivom na broj telefona 01 4678 444.

prof. dr. sc. Ranko Bilić, specijalist ortoped

Autor teksta: prof. dr. sc. Ranko Bilić, specijalist ortoped

je specijalist za područja šake, ručnog zgloba, podlaktice, lakta i nadlaktice. Prof.dr.sc. Bilić već više od 30 godina uspješno liječi sve prijelome šake i ruke, sindrome prenaprezanja, oštećenja, tumore itd. Najviše pacijenata koje je prof. dr. sc. Bilić izliječio su mu došli s posljedicama nakon već prethodno neuspješno obavljenog liječenja u drugim ustanovama. U svojem radnom vijeku je do sada operirao više od 15 000 pacijenata s navedenim problemima u području šake i ruke. Prof. dr.sc. Bilić uveo je brojne nove operacijske zahvate po prvi puta u Kliniku za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC-a u Zagrebu i jedan je od rijetkih hrvatskih ortopeda čije radove citiraju poznati ortopedski časopisi svjetskog ranga.

* Ovaj stručni tekst je autorsko djelo liječnika Poliklinike Bilić Vision te je kao takvo autentično. Poliklinika Bilić Vision zadržava sva autorska prava na ovaj tekst i zabranjuje bilo kakvo neovlašteno kopiranje i daljnju distribuciju bez navođenja izvora.
Naruči se

KontaktOstavite svoje podatke i kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku

Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila i/ili kontakt broja u svrhu naručivanja na pregled.

Top